Κατηγορία values

Πως οι αξίες μας βοηθούν

Τόσο οι αξίες μας όσο και η ηθική μας, δεν αλλάζουν εύκολα ούτε είναι προς διαπραγμάτευση. Το να μην είμαστε πιστοί σε αυτά που μας αντιπροσωπεύουν μόνο δυστυχία μπορεί να μας φέρει.